Dana 16.06.2020. sklopili smo Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze u
naselju Ždala, investitor OPĆINA GOLA.