Dana 18.09.2017. počeli smo sa građevinsko-obrtničkim radovima na ugovorenoj izgradnji Club Hotela na adresi Ulica Viktora Cara Emina 3, Ika. Investitor: Auto Zubak – Zagreb d.o.o.