Dana 15.11.2016. ugovorili smo građevinsko-obrtničke radove na građenju 4 višestambene zgrade u Zadru, na lokaciji Diklo, Grge Novaka bb. Investitor: obitelj Dedaj.