Dana 15.06.2020. sklopili smo Ugovor o izvođenju radova na dovršetku sanacije nogostupa u
ulici Mitrovica u Virju, investitor OPĆINA VIRJE.