Trenutna aktualna gradilišta na kojima radimo

Mali princ Đurđevac,CZSS Đurđevac,Dječji vrtić Gola,Park u Šemovcima,Vinarija u Lukovcu,Kulturni centar Virje, Montsistemi koprivnica.