Kratki opis projekta: Ovim projektom želi se implementirati i certificirati četiri ISO standarda, a to su ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 i ISO 45001. Uvođenjem ISO standarda u poslovanje doprinijeti će se sustavnom poboljšanju kvalitete cjelokupnog poslovanja, postići će se rezultati očuvanja i zaštite okoliša, dovesti će se do značajnog smanjenja troškova poslovanja te će se osigurati sigurnost na radu, a to će dovesti do smanjenja mogućih ozljede na radu koje su česte u građevinarstvu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je da se navedeni standardi uvedu i implementiraju u poslovanje čime će se doprinijeti neprestanom razvoju i poboljšanju poslovanja poduzeća. Samim uvođenjem novih četiri ISO standarda poduzeće dobiva kvalitativnu razinu u odnosu na konkurenciju te standardizaciju u svim segmentima poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 97.875,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 50.895,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 15. srpnja 2019. – 15. studenog 2019. godine

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Certifikati:

OPIS PROJEKTA:
Projektom je obuhvaćena nabava sustava za praćenje poslovnih aktivnosti gradilišta,
kooperanata, upravljanje dokumentacijom i projektima, vođenje zaštite na radu te nove
informacijske i komunikacijske opreme i potrebne softverske infrastrukture, a sve kako bi se
efikasno riješili ključni izazovi pružanja usluga u građevinarstvu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Provedbom projekta doprinijeti će se realizaciji dugoročnih ciljeva društva, odnosno
uvođenjem novih sustava u poslovanje i nabavkom informacijske i komunikacijske opreme te
edukacijom zaposlenika doprinijeti će unaprjeđenju min 5 poslovnih procesa, povećanju
produktivnosti za 6% u pružanju građevinskih usluga, očuvanju radnih mjesta te zaposlenju
novih djelatnika, povećanju prihoda od prodaje i prihoda od izvoza za 6% te smanjenju
fiksnih troškova na godišnjoj razini za min 5%.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA iznosi 570.150,00 HRK
IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 341.633,87 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA je od 01. listopada 2019. do 01.listopada 2020. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
MLADEN PODRAVEC, direktor
Mail: mpodravec@gt-jura.hr
www.strukturnifondovi.hr
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.